Video

  • Quyết định thành lập Hội Việt Úc

  • VAS, HUFO, Lanh Su Quan Uc- Slogan Writing Contest

  • Hội Việt Úc-Cuộc Thi HÁT — KỂ CHUYỆN — THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH

  • Hội Việt Úc – Nghe Chuẩn,Nói Hay,Hăng Say Giao Tiếp

  • TP.HCM kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị VN-Australia