Tất cả bài viết

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - ANH NGỮ GIAO TIẾP TOÀN DIỆN ( TALK)
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - ANH NGỮ GIAO TIẾP TOÀN DIỆN ( TALK)

Chương trình " Anh ngữ giao tiếp toàn diện " tại VASA là sản phẩm cốt lõi và thành công nhất của VASA trong suốt quá trình hình thành và...

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - IELTS
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - IELTS

Ngày nay, chứng chỉ IELTS trở thành phương tiện bảo chứng cho khả năng sử dụng Anh ngữ thành thạo của mọi đối tượng, bất kể ngành nghề hoặc lĩnh...

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP CÁC- TIẾNG ANH CƠ BẢN ( BUILDER)
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP CÁC- TIẾNG ANH CƠ BẢN ( BUILDER)

Chương trình Builder ( Tiếng Anh cơ bản ) là chương trình anh ngữ tổng quát giúp ngừoi học  có thể lấy lại vốn tiếng anh căn bản trước khi...

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH THIẾU NIÊN ( TEEN POSSIBLE)
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH THIẾU NIÊN ( TEEN POSSIBLE)

TEEN POSSIBLE là chương trình tiếng anh tập trung vào phát triển khả năng Anh Ngữ thông qua 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết . TEEN...

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH THIẾU NHI ( KIDS)
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH THIẾU NHI ( KIDS)

TIẾNG ANH THIẾU NHI ( KIDS). Kỳ thi Cambridge YLE được sử dụng như thước đo chuẩn mực năng lực Anh ngữ của các em học sinh tiểu học.Mục Tiêu...

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH CHO TRẺ ( PRE-KIDS)
  • 12 Tháng 6, 2020
CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - TIẾNG ANH CHO TRẺ ( PRE-KIDS)

HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 4-6 TUỔI. Tư Duy Tiếng Anh tự nhiên như trẻ em bản xứ. Chương trình xoáy trọng vào việc giúp các bé hình thành...