Tin tức

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP - ANH NGỮ GIAO TIẾP TOÀN DIỆN ( TALK)

Chương trình " Anh ngữ giao tiếp toàn diện " tại VASA là sản phẩm cốt lõi và thành công nhất của VASA trong suốt quá trình hình thành và phát triển. 

Mục tiêu : Chương trình Talk không chỉ giúp các học viên Nghe- Nói chuẩn, mà còn phát triển những kỹ năng sống, giúp học viên hoà nhập vào nền văn hoá chung theo chuẩn " Công dân toàn cầu". 

Điểm đặc biệt : Đến với khoá học Talk, học viên sẽ được bỏ túi cho mình không ít những kỹ năng mềm cần thiết và vốn từ vựng đa dạng giúp ích cho công việc cũng như đời sống hằng ngày.