Tin tức

CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP CÁC- TIẾNG ANH CƠ BẢN ( BUILDER)

Chương trình Builder ( Tiếng Anh cơ bản ) là chương trình anh ngữ tổng quát giúp ngừoi học  có thể lấy lại vốn tiếng anh căn bản trước khi chuyển lên các cấp bậc cao hơn.

Mục Tiêu : Cấp độ học này chú trọng đến đối tượng học viên chưa xây dựng được nền tảng Anh ngữ cơ bản, những học viên lớn tuổi hoặc lần đầu tiếp xúc với Tiếng Anh. Khoá học trang bị đầy đủ những kiến thức nền thiết yếu cho việc nâng cấp khả năng Anh ngữ sau này của học viên, đồng thời khởi tạo được thói quen và sở thích sử dụng Anh ngữ hằng ngày, hàng giờ trong cuộc sống.

Điểm Đặc Biệt : Học viên sẽ được học và làm việc cùng với đội ngữ giảng viên xuất sắc nhất từ các trường đại học nổi tiếng. Ngoài ra đối với chương trình Builder, học viên sẽ được học dựa trên môi trường Tiếng Anh chủ động . Học viên sẽ được học cách làm việc nhóm và xử lý các tình huống thực tế trong giao tiếp.